ba.neu.ac.th คณะบริหารธุรกิจ  | 
สาขาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ธนพรรณ ทองโพธิ์ใหญ่ พานักศึกษาดูงาน
607

 

สาขาการจัดการ นำนักศึกษา โดย อาจารย์ธนพรรณ ทองโพธิ์ใหญ่ พานักศึกษาดูงาน ในโครงการ ของดีเมืองขอนแก่น ที่ศูนย์การค้าอู้ฟู่ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559