ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ 5 เครื่อง รพ.ศรีนครินทร์- รพ.ขอนแก่น ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

 
  

               นายธีระ บัณฑรวรรณ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี  ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  อ.สมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่ารวม 1,580,000 บาท ให้แก่ 2 โรงพยาบาล เพื่อบริการทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ในโครงการ “บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”  เพื่อใช้ในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนชาวไทยและเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมียอดสูงขึ้นเป็นลำดับในแต่ละวันและเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงผู้ป่วยได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด

 

               โดยวันที่ 3 เมษายน 2563 นายธีระฯ พร้อมตัวแทน ได้ทำการส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ รุ่น AEV ซึ่งเป็นเครื่องนำเข้าจากอเมริกา ที่มีคุณลักษณะเด่น คือ ติดตั้งได้ทุกที่และเหมาะกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เนื่องจากมีระบบอากาศอัดติดตั้งภายในตัวเครื่อง จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งนับเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญและขาดแคลนท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ที่สำนักงานคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

                 ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการมุ่งดำเนินการโครงการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเตียงของผู้ป่วยและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสาน  20 จังหวัด จำนวนกว่า 22 ล้านคน  ให้ได้เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ  ซึ่งเป็นการมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนในโอกาสนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย COVID-19 รวมถึง หอผู้ป่วย และผู้ป่วย ICU  ทั้งนี้ ยังยินดีที่จะให้จังหวัดขอนแก่นใช้พื้นที่หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ ซึ่งเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้มากกว่า 2,000 คน เพื่อเป็นสถานพยาบาลพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือกับสถานพยาบาลลทุกสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการรักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดขอนแก่น ในลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

อ่าน : 2,198ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-25 12:32:29

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง