ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ เตรียมความพร้อม นศ.วิศวะฯ 3 สาขา ตีตลาดงานประเทศญี่ปุ่น

 
  

               เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  ที่ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศุกรินทร์ คำสุวรรณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัย หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์พงษ์พันธ์ พรมพิพักต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือ บริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) โดย น.ส.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ เรื่อง การรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดแรงงานที่น่าสนใจ โดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมสนับสนุนและผลักดันนักศึกษาที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในด้านวิชาการและการปฏิบัติ  โดยพร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งนักศึกษาจะสามารถพูด อ่าน เขียน ตลอดจนเรียนรู้วินัย และวัฒนธรรมการทำงานคนญี่ปุ่น โดยอาจารย์ผู้สอนที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย)

 

 

 


            อาจารย์ศุกรินทร์  คำสุวรรณ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มีจำนวน 3  สาขา ได้แก่ 1.วิศวกรรมไฟฟ้า แบ่งเป็นวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,  2.วิศวกรรมโยธา และ 3.วิศวกรรมเครื่องกล  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกร ซึ่งในด้านวิชาการเชื่อมั่นว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถทำงานในหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากได้รับความสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น  ตลอดจนการเรียนรู้วินัยและวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนและผลักดันร่วมด้วยจาก บริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) เชื่อมั่นว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถตีตลาดแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้แน่นอน  

 

 

 


              ทางด้าน  น.ส.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียว มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการทำงานในต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)  ซึ่งการสื่อสารมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง จึงพร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้และทักษะในด้านนี้ เพื่อต่อยอดในการสอบเพื่อขอวีซ่าการทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้

 

 

 

อ่าน : 894ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-10-25 12:17:48

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง